شرکت راهبران دانش مدیریت رادمان با هدف اولیه رشد و توسعه دانش نوین مدیریت در ایران تاسیس گردید. این شرکت پس از ورود به بازار و درک نیازمندی‌های آن تصمیم بر استوار نمودن ماموریت خود در توسعه افراد به منظور ارتقای بهره‌وری فردی و سازمانی گرفت. هدف این شرکت توسعه‌ی قابلیت‌های فردی، سازمانی و در نتیجه افزایش میزان رضایت افراد از کیفیت زندگی ایشان است. شرکت رادمان با ارتقاء پایدار سطح دانش مدیریت، ارائه راهکارهای کیفی قابل اطمینان و تلفیق مفاهیم نوین مدیریت و تجارب سازمانی، راه تعالی را به همراه مشتریان خود طی می نماید. در این راستا، اعتقاد راسخ رادمان بر ایجاد اطمینان متقابل و توانمندسازی مشتریان، برگرفته از ایده‌های خلاقانه و راه‌کارهای نوآورانه می‌باشد. متخصصین این شرکت با استفاده از روش‌های آموزشی پیشرفته و نرم‌افزارهای تخصصی مربوطه، شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی را با مفاهیم نوین آشنا کرده و با ایجاد محیطی با نشاط، ضریب یادگیری را افزایش می‌دهند.